خدمات گیاهپزشکی و باغبانی در شیراز

ارائه خدمات و مشاوره گیاهپزشکی به صورت حضوری توسط کارشناس این رشته در شیراز و حومه   خدمات گیاهپزشکی شامل: بررسی گیاهان زینتی و درختان در باغ و منزل تشخیص آفات و بیماری‌ها تجویز سموم لازم بررسی گیاهان از لحاظ وجود یا عدم وجود مواد غذایی لازم بررسی بافت خاک و ترکیبات   همچنین ارائه […]